En fortolkning af den strategiske betydning af den moderne diskurs om bevaring af biologisk mangfoldighed. Ved implementeringen af EU-habitatdirektivet i Danmark og dansk miljøbestand til Malaysia

Thomas Nicolai Pedersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Om specialet Et af de væsentligste aspekter ved miljøpolitikken siden "Rio-Konferencen" i 1992 er, at diskussionen om ansvaret for bl.a. forvaltning af biologisk mangfoldighed er blevet institutionaliseret i statslige og mellemstatslige organisationer. Denne institutionalisering er efter min overbevisning meget central, fordi den fremover vil sætte rammerne for de politikker og diskurser, der vil dominere reguleringen og forvaltningen af den biologiske mangfoldighed. Dette speciale er et forsøg på at fortolke den strategiske betydning af de diskurser eller magtrationaliteter, der udspringer af implementeringen af "Konventionen om Biologisk Mangfoldighed". Det teoretiske udgangspunkt for specialet er Foucaults diskursfortolkning og målet med specialets fortolkninger er at gennemføre en konkret Foucault-inspireret casefortolkining af biodiversite.tsbevaringens implementering. Valget af Foucaults diskursfortolkning er inspireret ud fra et ønske om at undersøge, hvor langt det er muligt at komme ved en mere kritisk og postmodernistisk tilgang til forståelsen af naturforvaltningen, frem for den planlægningsoptimistiske tilgang, der efter min mening dominerer megen naturbeskyttelsesforskning.

EducationsTekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jan 1999
Number of pages235
SupervisorsSøren Lund & Peder Winkel Agger