Empowerment på grønlandsk

Allan Ahmad, Gaba Lennart Engqvist, Samuel Lancaster Jakobsen & Ida Marie Bachevold Jørgensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Med afsæt i olieundersøgelserne i Grønland vælger vi i projektet, at se på den økonomiske teori Dutch Disease. Denne teori forsøger at forklare sammenhængen mellem store ressourceudvindinger og makroøkonomisk tilbagegang. I projektet anvender vi Dutch Disease som teoretisk baggrundsforståelse. Vi tager udgangspunkt i de grønlandske planer for oprettelse af en råstoffond. Formålet med en råstoffond er at forebygge Dutch Disease gennem opsparing af kapitalen bag råstofferne. I Projektet undersøger vi mulighederne for at populisme kan hindre en hensigtsmæssig anvendelse af olieindtægterne. Hertil vil vi undersøge mulighederne for at inddrage den grønlandske befolkning gennem en empowerment-proces. I analysen af dette scenarium inddrager vi empiriske erfaringer fra Norge og Alaskas fondsmodeller. Vi har interviewet Grønlandsekspert Rasmus Ole Rasmussen, politikeren Sofia Rossen samt studerende fra foreningen Avalak. Argumenter og ideer fra alle tre interviews bliver anvendes i analysen.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date8 Jun 2007
SupervisorsPeter Hegelund Skriver

Keywords

  • Grønland
  • Oliefond
  • Dutch Disease
  • Hollandsk syge
  • Kvalitative interview
  • råsstoffond
  • Empowerment