Drømmenes Rige: Freud contra Jung

Rie Rebecca Holch Kristiansen & Simon Skou Snoghøj

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt behandler Freud og Jungs syns på betydningen af drømme for personlighedens beskaffenhed. Det tager udgangspunkt i deres brevveksling og belyser årsagen til deres brud i 1913. Ydermere tager projektet fat i problemstillingerne om, hvorvidt det er muligt at benytte drømme som validt videnskabeligt materiale.

EducationsPsychology, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date18 Jun 2012
SupervisorsBjarne Jacobsen

Keywords

  • psykologi
  • tydning
  • psykoanalysen
  • drømme
  • Freud
  • Jung
  • analytisk
  • arketyper
  • ubevidst