Diskursen og den danske udviklingsbistand

Lene Søemod, [No Value] Tue, [No Value] Sofie, [No Value] Sune, Anders Zeeberg, [No Value] Thygesen, [No Value] Loft & [No Value] Østergaard

Student thesis: Termpaper

Abstract

Udviklingsbistand Projektets undersøgelsesfelt udgøres af den danske Afrika Kommissions Rapport, hvor i der fremsættes en overordnet strategi for den danske udviklingsbistands udformning i fremtiden. Igennem en undersøgelse af den historiske og sociale kontekst, rapporten er fremkommet i, vil der blive gjort et forsøg på at udlede hvilken opfattelse af udviklingsbistandens rolle der præger kommissionens arbejde. I forlængelse heraf vil projektet forsøge at indkredse den interne diskurs i Afrika Kommissionens arbejde, og således fremstille hvorledes denne er formet af den historiske udvikling af udviklingsdiskursen frem til nu, og samtidig de konsekvenser dette skaber for udformningen af den danske udviklingsbistand. Discourse and the Danish Development-aid The scope of this project is to investigate the formation of the discourse present in the report of the Danish Africa Commission, based on the historical formation of developmental aid as a discursive field of action for governmental actors, as well as the current factors that shaped the Danish Africa Commissions perception of their role in the planning and implementation of developmental programs, and the effect this has had on their understanding of developmental aid itself.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date11 Jan 2010
SupervisorsLars Plough

Keywords

  • udviklingsbistand
  • diskursanalyse