Your housing portal

Lion Wisam Matti, Natascha Boline Bjørnholdt, Kasper Andreas Rasmussen Hellesøe & Laura Kirkeby Schang Nielsen

Student thesis: Basic Project

Abstract

Dette projekt omhandler de mange problematikker, som unge boligsøgende oplever, når de søger bolig via boligportaler. Projektets formål er at bygge en boligportal, på baggrund af indsamlet viden omkring nuværende boligportalers fejl og mangler samt viden, fundet gennem en forskellige analyser. Problemet med de danske boligportaler er ifølge de adspurgte, at prisen for medlemskab på disse er meget høj, sikkerheden er lav, samt at mange af boligannoncer fremstår aktive, selvom de ikke er det. Der foreligger altså et problem, når brugerne betaler høje abonnementspriser, for boligportaler som er langt fra optimale.

Med denne viden samt forskellige metoder, ønsker vi at udarbejde et nyt og forbedret produkt, som tager udgangspunkt i brugernes udsagn samt evaluering i samarbejde med brugerne. For at få en dybere forståelse af brugernes behov, benyttes der gennem hele projektet participatorisk designmetode, da dette udgangspunkt giver IT-designeren mulighed for at få et direkte indblik i den viden, som brugerne besidder, hvilket giver en bedre forståelse af behovet hos brugerne. Det forventes, at vi på denne måde kan designe et mere relevant produkt til brugerne.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Humanistisk-Technology, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date28 May 2018
Number of pages30
SupervisorsFinn Gustafsson