Digitaliseringen af det danske samfund – en diskursanalyse af de Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategier

Selma Maria Stockner

Student thesis: Master thesis

Abstract

Specialet undersøger hvilke diskurser der betydningssætter begreber som ”digitalisering”, ”teknologi”, ”det digitale velfærdssamfund” og ”det digitale samfund” i de Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategier. Analysen af dokumenterne suppleres med analyse af kvalitative interviews, der bidrager til pege på eventuelle problematiske aspekter af de betydninger, der fremkommer i dokumenterne. Specialet benytter Laclau og Mouffes diskursteori samt begreber fra Faircloughs kritiske diskursteori som teoretiske værktøjer i analysen. Derudover benyttes begreber fra strategisk kommunikation og forandringskommunikation inden for den offentlige sektor i tilgangen til dokumenterne.

EducationsCommunication, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date28 Jan 2014
SupervisorsJørgen Lerche Nielsen

Keywords

  • digitaliseringsstrategi
  • mouffe
  • laclau
  • faiclough
  • diskursteori
  • digitalisering