Det svære valg

Lars Bindslev, Dan Schou, Sophie-Alexandra Krause & Sara Shapiro

Student thesis: Termpaper

Abstract

Abstrakt Dette projekt omhandler valg og valgprocessen. Herunder en beskrivelse, samt en diskussion af overstående. Vi har undersøgt, hvad der gør hverdagsvalg vanskelige at tage. Ved hjælp af interviews samt indragelse af teorier, hovedsageligt af professorerne Daniel Gilbert og Barry Schwartz, har vi analyseret problemstillinger indenfor valgprocessen. For at finde frem til, hvilken gruppe mennesker, som har sværest ved at træffe valg, har vi benyttet os af Barry Schwartzs teori om maksimatorer og satisfatorer. På denne måde har vi begrænset os til at fokusere på maksimatorers valgproces. Tillige er vores interviewpersoner udvalgt efter denne kategorisering. Vi har nået frem til, at de primære grunde til at have det svært ved at træffe en beslutning, er forventet fortrydelse, og det at prøve at optimere sit resultat. Vi når frem til den konklusion at der findes behov og muligheder for at gøre en valgproces nemmere. Nøgleord: Valg, valgprocesser, beslutning, maksimator, satisfier, hjælpemiddel. Abstract This project deals with choice and the decision making process. Including a description and a discussion of the above. The focus of this project has been to examine difficulties involved in making everyday choices. Different perspectives on the decision making process have been analyzed using results from preformed interviews combined with theories primary from professor Daniel Gilbert and Barry Schwartz. We have applied the theories proposed by Barry Schwartz concerning maximizers and satisfiers. Thus we have restricted ourselves by focusing on maximizers’ decision processes. Our interview subjects have been selected according to this categorization. We have concluded that anticipated regret, and trying to optimize decisions, are the main reasons for having problems with decision making. We have reached the conclusion that there is need for, and possibilities, in facilitating the decision process. Key words: Choice, decision making, maximizer, satisficer, aid.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Humanistisk-Technology, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date18 Jan 2010
SupervisorsAnita Riis Holm

Keywords

  • valg, beslutning, beslutningsproces, daniel gilber, berry schwartz