Det politiske ministerium - En analyse af politisering og embedsværkets neutralitet illustreret ved Finansministeriet

Mikkel Harboe

Student thesis: Master thesis

Abstract

Flere bidrag fra forvaltningsforskningen har vist, at centraladministrationen i dag er aktivt politiserende. Specialets forskningsmål er at undersøge, hvordan et mere politisk kommunikerende og politiseret Finansministerium kommer til udtryk, og hvilke implikationer det kan skabe for troværdighed og kravene til embedsapparatet om faglighed, sandhedspligt og neutralitet. For at analysere Finansministeriets udvikling som politisk kommunikerende aktør er der valgt en kvantitativ indholdskodning med et kvalitativt tilsnit af 755 pressemeddelelser udsendt af Finansministeriets i perioden 2002-2011, der bidrager til at kortlægge, hvordan centraladministrationens arbejde bliver fremstillet i et politisk lys. Endvidere analyseres der på en illustrativ case om ændring af målsætningen for den danske finanspolitik, der er med til at give et mere dækkende billede af politisering ved at analysere på, hvad der ikke kommunikeres fra Finansministeriet. Med udgangspunkt i forvaltningsforskningen bygger specialet videre på de tidligere studier af centraladministrationen og herunder Finansministeriet og undersøger: I hvilken udstrækning kan Finansministeriets kommunikation betegnes som politiserende, og hvilke implikationer har det for embedsværkets neutralitet?

EducationsAdministration, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date28 Aug 2012
SupervisorsBirgitte Poulsen

Keywords

 • Politisering
 • Statens information
 • Finanspolitik
 • Central administrationen
 • Pressemeddelelser
 • Politisk kommunikation
 • Indholdskodning
 • Kodebog
 • Embedsmænd
 • Reliabilitet
 • Finansministeriet
 • Finspolitisk holdbarhed