Det fleksible arbejde - I et kritisk-teoretisk perspektiv

André Buchalska, Kristoffer Holm, Sofia Kazmi Høgsbro, Mikas Lang, Julie Høj Thomsen & Emil Yndal Lundbo

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt omhandler hvorledes det fleksible arbejde kan bidrage til en bedre balance af system- og livsverden. Med udgangspunkt i et kritisk-teoretisk perspektiv, bliver udlægninger af det fleksible arbejde, som det kommer til udtryk i Richard Sennett, Ulrick Beck og Zygmunt Baumans samtidsdiagnoser, samt i empiriske eksemplificeringer, analyseret ud fra Jürgen Habermas' tænkning og normative ideal. Projektet udspringer af en undren over det fleksible arbejdes positive og negative elementer, og søger at vurdere og analysere i hvilken grad disse gør sig gældende, for bagefter at diskutere potentialerne i disse.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date17 Jan 2012
SupervisorsKristine Juul

Keywords

 • Livsverden
 • Sennett
 • Fleksibelt arbejde
 • Beck
 • Arbejde
 • Sociologi
 • Videnskabsteori
 • Systemverden
 • Kritisk teori
 • Rationalitet
 • Habermas
 • Bauman