Det danske børnepornofilter - Etik, magtudøvelse, censur

Benjamin Schwarz

Student thesis: Termpaper

Abstract

I denne projektrapport ønsker jeg at undersøge det danske børnepornofilter (2005), der blev etableret med det formål at blokere internethjemmesider med børnepornografisk indhold. Ved hjælp af en dispositivanalysestrategisk tilgang vil jeg analysere internetfiltrets etiske, juridiske og teknologiske karakter og i forlængelse af dette, vil jeg diskutere filtrets følgevirkninger for de danske borgere som juridiske og teknologiske subjekter. I henhold til det sidste punkt vil jeg vurdere, hvorvidt børnepornofiltret kan anskues som havende betydning for udviklingen, legitimeringen og accepten af filterløsninger fra politisk side.

Educations, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date16 Jan 2012
SupervisorsNorn Hammen & Ida Cecilie

Keywords

  • Dispositivanalyse
  • Censur
  • Michel Foucault
  • Børnepornografi
  • Internetfilter