Det Centrale Dogme og Prionteorien: The Central Dogma and the Prion Theory

Kenneth Brøchner Sørensen, Helle Munk Jensen, Margit Anita Hørup Larsen, Nicklas Skjoldager, Delima Sebamalairashan & Søren Johan Abel Nielsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

DANSK I denne rapport er det undersøgt, hvilken indflydelse det centrale dogme, som en teoretisk kerne indenfor molekylærbiologien, har haft på prionhypotesernes udvikling, samt hvilken indvirkning prionteorien har haft på det centrale dogme. Der tages udgangspunkt i både Cricks og Watsons formuleringer af det centrale dogme. Der er foretaget en analyse af det centrale dogmes formuleringer, samt analyser af fem artikler, om de sygdomsfremkaldende prioner, udgivet af Stanley Prusiner i årene 1981-1991, samt to kritiske artikler af andre forfattere fra samme periode. I projektet er Thomas Kuhn’s videnskabsfilosofi inddraget, som begrebsmæssigt grundlag for analyse af problemstillingen. Det kan konkluderes, at Watsons formulering af det centrale dogme har været snæver, og at paradigmets referenceramme derfor har været hæmmende for fremsættelsen og forståelsen af prionhypoteserne. Prionteorien har ændret fortolkningen af det centrale dogme, idet den har gjort forståelsen af informationsflowet mere komplekst. ENGLISH In this project we examine how the central dogma as a theoretical core of molecular biology has influenced the development of the prion hypotheses and how the prion theory has affected the central dogma. We have analyzed the phrasing of the central dogma put forward by Watson and Crick respectively. The analysis also includes articles published by Stanley Prusiner in the period of 1981-1991 and two articles by other writers critical of the prion hypotheses. The theories of the science philosopher Thomas Kuhn have been used in the analysis as a conceptual basis for analysis of the problem. We conclude that Watson’s phrasing of the central dogma has been narrow and that the theoretical framework of the central dogma because of that has inhibited the acceptance and the understanding of the prion hypotheses. The prion theory has changed the interpretation of the central dogma by making the understanding of the flow of information more complex.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2004
SupervisorsTove Atlung

Keywords

 • videnskabsfilosofi
 • prionhypotese
 • Prusiner
 • Scrapie
 • Crick
 • TSE
 • Watson
 • Kuru
 • central dogma
 • vcjd
 • Kuhn
 • BSE
 • videnskabsteori
 • centrale dogme
 • Prion
 • cjd
 • prionteori