Det boligsociale arbejde

Christian Morsing

Student thesis: Termpaper

Abstract

Projektet behandler problemstillingen, hvordan placerer de boligsociale medarbejdere sig i lokalsamfundet? Problemstillingen undersøges ud fra fem kvalitative interviews med boligsociale medarbejdere og ledere fra boligselskabet fsb, der driver fem boligsociale helhedsplaner, Amager, Tingbjerg/Utterslevhuse, indre Nørrebro, Husum og Bispebjerg. En placering af det boligsociale arbejde i organiseringen af staten, medarbejdernes interaktion med aktører og lokalsamfund, samt konkrete perspektiver på det udførte boligsociale arbejde, vil præsenteres og analyseres i projektet. To større teori og analytiske veje er baggrund for projektets udformning. Den neoliberale organisering af staten, der igennem styringsfilosofien New Public Management og tilhørende analytikeres relaterede arbejde præsenteres. Samt en teorivej der via Paulo Freire og danske empowerment forskere ser, hvordan en problemformulerende pædagogik kan forandre mulighederne for samfundet og dets individer. Projektet konstaterer at det boligsociale arbejde, placerer sig som en hybrid mellem samfundets opdelte sektorer og neoliberale styringsidealer, samt at det boligsociale arbejde bygger på et grundlæggende ideal om undervisning med beboerne og ikke for.

Educations, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date22 May 2012
SupervisorsHanne Marlene Dahl

Keywords

  • empowerment
  • Boligsocialt arbejde
  • New Public Management
  • Oscar Freire