Der er ikke krig mellem pædagoger og lærere her på stedet!

Arnvør Martinsdóttir Á Torkilsheyggi

Student thesis: Termpaper

Abstract

Med udgangspunkt i to interviews med henholdsvis to pædagoger fra en SFO og en lærer fra den tilknyttede folkeskole, undersøger dette projekt hvilke diskurser interviewpersonerne trækker på, når de forholder sig til muligheden at dele viden over IT. Derudover søges svar på, hvad disse diskurser kan fortælle om evt spændinger mellem de to faggrupper. Der bliver kort redegjort for relevante videnskabsteoretiske perspektiver fra poststrukturalisme og socialkonstruktionisme samt udvalgte begreber fra Faircloughs kritiske diskursanalyse. Disse videnskabsteoretiske perspektiver og teoretiske begreber bliver anvendt i selve analysen til at fokusere på de steder i interviewene, hvor interviewpersonerne forholder sig til vidensdeling. Charlotte Højholt bliver anvendt som supplement i analysen til at kaste lys på den sociale praksis.

EducationsPsychology, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date7 Jun 2010
SupervisorsPernille Juhl

Keywords

  • Diskursanalyse
  • Fairclough