Den islandske krisehåndtering: The Icelandic crisis management

Mark Almdal, Thorbjørn Andersen, Emil Biskopstø, Jacob Christian Eriksen, Martin Vang Rasmussen & Kirstine Sabinsky

Student thesis: Termpaper

Abstract

Den islandske krisehåndtering: Projektet omhandler Islands håndtering af deres økonomiske krise, og om der ud fra dette kan udledes en model for økonomisk krisehåndtering. Dette er gjort med basis i fagområderne Politologi og Samfundsøkonomisk. Projektet redegør og analyserer den politiske håndtering af krisen, samtidig med en redegørelse for Island økonomi og dennes udvikling når krisen rammer. Derefter analyseres den økonomiske effekt af den politiske håndtering. Sluttelig er der opsat en model, baseret på ovenståendes resultater, og diskuteret hvordan denne ville kunne fungere i andre kriseramte stater. The Icelandic crisis management: The project deals with Iceland’s management of their economic crisis, and whether or not there from this can be deduced a model for economic crisis management. The project is based on the fields of political science, and macroeconomics. The project accounts for and analyzes the political tackling of the crisis, while concurrently accounts for the Icelandic economy, and its development as the crisis hits. Subsequently the economic effect of the political management is subject to analysis. Finally a model, based on the findings of the above, has been designed, and discussed under which conditions this model might be of use in other crisis-stricken states.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date20 Jun 2013

Keywords

 • Krise
 • Økonomisk
 • Banking
 • Financial
 • Management
 • Island
 • Krisehåndtering
 • Iceland
 • EFTA
 • Crisis
 • EU
 • Økonomi
 • Icelandic
 • Economy
 • Islandsk
 • Finans
 • Islandske
 • Banks