Demokrati på Facebook

Karen Marie Veje Vognsen, Nick Krarup Hansen, Andreas Sloth & Kristoffer Oftebro-Svendsen

Student thesis: Termpaper

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Humanistisk-Technology, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date2016
SupervisorsThomas Søbirk Petersen