Demokrati i Nigeria

Johanne Kloster Kirk, Adina Ren, Kristoffer Oskar Kastoft, Diana Pedersen & Mathias Mosekjær Krog

Student thesis: Termpaper

Abstract

Resumé: Demokrati i Nigeria Dette projekt omhandler demokrati i Nigeria og projektets bærende problemformulering lyder således; Hvordan har state- og nationbuilding har påvirket demokratiet i Nigeria? For at besvare dette, har projektet udformet sig i to analyser og en supplerende analyse. Projekt undersøger hvorvidt Nigerias konstitution indeholder demokratiske elementer og hvorvidt sikringen af statslige institutioner, og dermed om en state- og nation building er lykkedes i Nigeria. På baggrund af vores opinionsundersøgelser samt interview leder vores analyse os hen til at mistillid, fattigdom, kriminalitet og manglende legitimitet hos staten er et stort problem for demokratiet i Nigeria, og konstitutionen er ikke nok til sikring af en succesfuld demokratisering. Dette leder vores projekt videre til undersøgelsen af Nigerias identitetsfølelse og hvorledes befolkningen føler sig som en del af en etnisk gruppe eller som nigerianer. Vi undersøger igennem opinionsundersøgelser og et kvalitativt interview hvorledes der er foregået en nationbuilding i Nigeria. Dette fører os hen til, at det er svært at skabe én fælles identitet grundet den eksisterende etniske diversitet i Nigeria. Samtidig spiller et fælles sprog en stor rolle for at skabe en national identitet. Projektet konkluderer at demokratisering i et land, er en lang og omfattende proces. I Nigeria er der foregået en statebuilding, men at en mere mangelfuld nationbuilding, og dette kan være en stor hindring for et demokrati, da det i høj grad kan medføre manglende legitimitet blandt befolkningen. En opbygning af en nation i staten er dermed essentielt for at opnå en samhørighed og fællesskab for opbyggelsen af en demokratisk stat. Abstract: Democracy in Nigeria This project examines the democracy in Nigeria and the key problem in our project is; how did state- and nationbuilding affect the democracy in Nigeria? To answer this we made two analyses and an additional analysis. The project examines whether the constitution of Nigeria contains democratic substances and how the security of institutions in the state, leads to a successful statebuilding in Nigeria. Further on, the project examines in our analysis, that in spite of the security of state institutions in the constitution, there are major problems with the democracy in Nigeria. Based on the studies, surveys and our interview, our analysis leads us to mistrust, poverty, crime and lack of legitimacy of the state is a major problem to the democracy in Nigeria, and the constitution is not enough to ensure a successful democratization. Further on this leads us to the study of the identity feeling of the population in Nigeria, and how the population of Nigeria feels more like a part of an ethnic group or more as a Nigerian. The project examines through surveys and a qualitative interview if there has occurred a nationbuilding in the country. This leads us to the conclusion, that it’s very hard to create one national unity among the people, because of the existing ethnic diversity in Nigeria. Furthermore, a common language is also a big part of creating one national identity. The project concludes that democratization in a country is a long and comprehensive process. There has happened a statebuilding, but there haven’t been a nationbuilding, and this can lead to a massive lack of legitimacy among the people. Building a nation in Nigeria is essential to achieve cohesion among the population and to create a united democratic state.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date18 Dec 2014
SupervisorsEsben Holm Nielsen

Keywords

  • demokrati
  • nigeria