De indiske gadebørn i Kolkata

Sandra Mehdi

Student thesis: Termpaper

Abstract

Resumé Jeg har i dette projekt valgt, at tage udgangspunkt i gadebørn i Kolkata, som ligger i det østlige Indien. Jeg har gennem mit 24 dages ophold fulgt en dansk organisation, ved navnet LittleBigHelp, som driver et dagcenter (DPC) for gadebørn I Kolkata. Jeg har derved forsøgt at forstå begrebet gadebørn og hvilke forholde der spiller ind på livet som gadebarn. Derudover har jeg været interesseret i, at opnå viden omkring LittleBigHelp, hvorvidt de er i stand til at ændre gadebørnenes livssituation, og hvilke udfordringer der er, i arbejdet med gadebørn. Jeg har valgt at bruge observationsmetoden og virksomhedsteori, på baggrund af sammenhængen mellem disse. Jeg kan konstatere, at gadebørn kommer på gaden af forskellige årsager, men primært er det grundet fattigdom og vold i hjemmet. Derudover spiller det hierarkiske samfund en stor rolle, idet disse gadebørn bliver stigmatiseret, hvilket oftest medfører at gadebørnene forsøger at isolere sig fra samfundet. LittleBigHelp formår ikke at afdække gadebørnenes behov gennem DPC, idet de fysiske rammer på DPC ikke er gode. Dog har LittleBigHelps fremtidsplaner god udsigt for en forbedring af gadebørnenes livsituation. Abstract In this project I have chosen to write about children living on the streets of Kolkata, located in Eastern India. I therefore visited Kolkata for 24 days following the work of a Danish organization by the name of ‘LittleBigHelp’, who run a Day Protection Center (DPC) for homeless children. In this project, I have sought to understand the dynamics of homeless children, and which circumstances relate to their lives as children of the streets. Additionally, I am interested in learning more information about LittleBigHelp, to ascertain whether they are able to change these children's life situations, and the challenges that are involved in working with them. I have chosen to use the “Observational Method” and the ”Activity Theory” -­‐ based on the correlation between these. I have observed that children land on the streets for various reasons, but mainly it is due to poverty and domestic violence. In addition, children also face a stigma attached to social hierarchies, which often leads to them trying to isolate themselves from certain environments. In many ways, LittleBigHelp fails to identify the needs of homeless children through their DPC, as the physical framework is not good. However, LittleBigHelps plans for an optimistic outlook for the children, where a brighter future is an option.

EducationsPsychology, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date16 Jun 2013

Keywords

  • Virksomhedsteori
  • Gadebørn
  • Kolkata
  • LittleBigHelp