Cancerstamcellers betydning for udvikling af koloncancer gennem Lgr5-medieret Wnt-signalering: The influence of cancer stem cells on the development on colon cancer through Lgr5 mediated Wnt signalling

Annaleigh Fehler, Freya Armstrong, Helene Vase, Louise Justesen, Mathias Mørup-Lendal, Cecilie Bauer Munk & Sarah Thordsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Cancerstamcelleteorien er en hypotese, som kan forklare forekomst, udvikling og gendannelse af tumorer. Tilbagefald efter behandling kan potentielt forklares gennem cancerstamcelleteorien. Teorien baseres på, at cancertumorer initieres og næres af cancerceller med stamcellelignende egenskaber, såkaldte cancerstamceller. Overfladereceptoren Lgr5 er overudtrykt i koloncancer og kan være anvendelig som cancerstamcellemarkør. Lgr5 har desuden en indvirkning på aktiviteten af proliferationssignalvejen Wnt. I dette projekt beskrives indflydelsen af Lgr5-udtrykkelse på udvikling af koloncancer gennem Wnt-signalvejen, samt hvordan Lgr5+-celler kan anvendes til prognosticering og behandling. Projektet konkluderer, at Wnt-signalvejen formentlig er under selvkontrol, hvor et overudtryk af Lgr5 nedregulerer signalvejen. Derfor udtrykker Lgr5+-cancerstamceller formentlig ikke højere niveauer af Lgr5 end normale stamceller men udtrykker derimod normale niveauer, som potentielt kan medvirke til at bibeholde Lgr5+-cancerstamceller i et prolifererende stadie. Overudtrykkelse af Lgr5 i tumorer kan muligvis i stedet observeres ved et større antal cancerstamceller, som udtrykker Lgr5. Lgr5 er set overudtrykt i flere stadier af karcinogenese, mens placeringen af Lgr5+-celler i tumoren kan være specifik for de enkelte stadier. Hvis der forskes yderligere i udtrykkelsesmønsteret, kan det eventuelt anvendes til prognosticering. Hvorvidt Lgr5-udtrykkelsen har en relation til patientoverlevelse er ikke entydigt, men videre undersøgelser vil formentlig kunne bestemme sammenhængen. Et sammensat target vil potentielt kunne anvendes til behandling for at ramme cancerstamcellerne mere specifikt.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date24 Jun 2013

Keywords

  • Prognose
  • cancerstamceller
  • Koloncancer
  • Behandling
  • Lgr5
  • Wnt