Brug Kulturen: - Hjem til Din Historie

Laura Krog Fæster, Cecilie Lund Andersen, Anne Thøgersen, Rasmus Hylleberg, Jill Stephanie Hellesen, Laura Bohl Stilbo, Nøks Andersen & Aminah Annemone

Student thesis: Termpaper

Abstract

Grundlæggende handler dette projekt om kulturhistoriske museer, og om hvordan de formidler social- og kulturhistoriske aspekter af fortiden. I projektet specificeres dette yderligere, ved at der sættes fokus på Arbejdermuseet, og den måde historien her formidles. Vi har ved brug af analyse undersøgt, hvilket billede den besøgende får af fortiden, når den formidles gennem genstande, der er opstillet i genskabte miljøer og interiører. Når en historie formidles gennem genstande, står det den besøgende frit for at tolke på disse, derved bliver det en subjektiv oplevelse at gå på museum. Samtidig gives der et indblik, i den udvikling de kulturhistoriske museer har gennemgået, for på den måde at kunne komme med nogle overvejelser omkring kulturhistoriske museers rolle, i et stadig mere pluralistisk samfund. I forbindelse med undersøgelsen af udstillingsformerne adskiller den nyeste faste udstilling på Arbejdermuseet sig fra de andre, da der tages nye formidlingsmetoder i brug. Dette ses som en stigende generel tendens indenfor museumsverdenen, der i højere grad inddrager brugen af oplevelse, som et formidlingsmæssigt middel til oplysning.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date15 Dec 2008
SupervisorsKarin Cohr Lützen

Keywords

  • Museumsformidling
  • Arbejdermuseet
  • udstillingsformer