Bly og PAH forurening - Oprensningsmetoder

Jacob M. Hogue, Lars V. Moos, Sigrid Mourits-Andersen, Elisabeth L. Christensen, Morten Badensø, Regin Hansen & Rune Olsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Formålet med denne rapport er at kortlægge og undersøge de forskellige oprensningsmetoder, der benyttes til bly-, olie- og tjæreforurening (PAH). Valget af disse to forureningstyper, er baseret på et konkret tilfælde; Damhusdalen, et beboelsesområde i Rødovre, hvor der er konstateret blandt andet denne form for forurening. For at kunne diskutere og konkludere på disse metoder, er teorien bag bly, olie- og tjærestoffers opførsel i jord og oprensning af disse gennemgået. Damhusdalen har lagt rammen for et forsøg, der har bestemt effektiviteten af en plantes blyoptag fra jorden, i dette tilfælde Amaranthus caudatus (Rævehale). Jorden i Damhusdalen blev undersøgt for blyindhold og sammenlignet med Københavns Amts målinger fra samme område. Sammenligningen viste en stor afvigelse mellem disse resultater og gav anledning til at diskutere den generelt anvendte metode for forureningskortlægning. Det konkluderes ud fra forsøget, at Rævehale ikke er effektiv som blyakkumulator. Der var kun et minimalt blyoptag i planten, og den vil derfor ikke kunne anvendes som blyakkumulator. Et litteraturstudium viste dog, at der findes planter, som kan optage væsentlig større mængder bly end forsøget viste.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2004
SupervisorsNiels H. Jensen

Keywords

  • Jord
  • PAH
  • Bly
  • Oprensning