Bekæmpelse af biofilminfektioner: Tilvejebringelse af referencedata for effekten af UVC-bestråling af planktoniske og biofilmdannende P. aeruginosa

Ala Al-Najar, Betül Cinar, Derya Carkaci, Jvaria Afzal, Katja Sander Jensen & Louise Dannemann Jørgensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Abstrakt: Nyere forskning indikerer, at UVC-bestråling er en potentiel metode til bekæmpelse af bakteriel biofilmdannelse i dialysekatetre. I dette projekt udføres eksperimenter til bestemmelse af referencedata for effektiv bestråling af planktoniske P. aeruginosa samt biofilmdannende P. aeruginosa opdyrket på plastplader. Hensigten med disse forsøg er at bestemme forskellen mellem de effektive strålingsdoser. Vi finder, at en dosis på ca. 6.000 µW∙s/cm2 for biofilmdannende bakterier og ca. 4.000 µW∙s/cm2 for planktoniske bakterier er påkrævet for opnåelse af en ”killing rate” på 99,9 %. Disse resultater viser, at der minimalt skal anvendes en 50 % større dosis på biofilm i forhold til planktoniske P. aeruginosa. De opnåede resultater for bestråling af planktoniske P. aeruginosa er sammenlignelige med den tabellerede litteraturværdi for killing af P. aeruginosa, hvilket bekræfter troværdigheden af vores metode. Da vores forsøg med biofilm kun omfatter få bestemmelser udført over en begrænset tidsperiode, kan disse resultater dog kun betragtes som foreløbige. Idet behandlingen med UVC-bestråling påtænkes anvendt indvendigt i kateter-rør og ikke på plane plastplader, er det endvidere nødvendigt med forskning indenfor bestrålingsdoser for biofilmdannende P. aeruginosa i rør. Abstract:Recent studies indicate promising aspects of treatment with UVC irradiation on bacterial biofilm within dialysis catheters. This project aims to determine experimental reference data for the effect of UVC-irradiation on P. aeruginosa in planktonic state and in biofilm grown on plastic plates. The purpose of these experiments is to determine the difference between the effective irradiation doses. Doses of 6.000 µW∙s/cm2 for biofilm forming bacteria and approximately 4.000 µW∙s/cm2 for planktonic bacteria are required in order to reach a 99,9 % killing rate. These results suggest that biofilm forming P. aeruginosa requires a 50 % higher dosage compared to planktonic P. aeruginosa. The obtained results for irradiation of P. aeruginosa in the planktonic state were found to be comparable to those found in the literature, which supports the reliability of the method used for our experiments. As our experiment with biofilm only includes few measurements conducted within a certain time limit, the outcome of these, are to be considered as preliminary. Because treatment with UVC-irradiation is intended to take place within catheters and not on planar plastic plates, further research regarding the irradiation doses for biofilm forming P. aeruginosa in tubes is required.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date23 Jun 2009
SupervisorsJens Spanget-Larsen

Keywords

  • UVC
  • Biofilm
  • Katetre
  • P. aeruginosa
  • Planktonisk