Arbejdets frigørelse - en kritisk analyse af medarbejderens muligheder i det fleksible arbejde

Stine Maiken Brix & Nanna Kari Jensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Projektet sætter fokus på det fleksible arbejde set fra medarbejderens perspektiv: Er det muligt igennem det fleksible arbejde at humanisere arbejdet og de øvrige liv? Oskar Negt og André Gorz bidrager med teoretiske perspektiver på arbejdets betydning og muligheden for frigørelse. I en kritisk analyse inddrages statistik og empiri i en undersøgelse af det fleksible arbejde, og projektet konkluderer, at det fleksible arbejde ikke har medført en humanisering af arbejdet. Tværtimod. I stedet følger en øget disciplinering i de jobs, som skulle frisætte kreativiteten, en nedkvalificering i andre jobs og en instrumentalisering af store dele af det øvrige liv. Det fleksible arbejde rummer dog også potentialer for arbejderne. Bevidstheden om fleksibilitetens faldgrubber samt magtforholdet på de enkelte arbejdspladser og i samfundet er afgørende for, hvorvidt disse potentialer kan realiseres.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2004
SupervisorsAnnette Bilfeldt

Keywords

  • gorz
  • fleksibilitet
  • subjektivitet
  • negt
  • frigørelse
  • arbejde