Angstdiagnosticerede i SSRI-behandling - en empirisk analyse af begrundelser, betingelser og konflikter

Kirsten Grube, Wewer Hansen & Lotte Mia

Student thesis: Master thesis

Abstract

Specialet tager udgangspunkt i en problematiserende belysning af den stigende anvendelse af SSRI-præparater (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors ). Via en kvalitativ forskningstilgang foretages en empirisk undersøgelse af de meningsgivende såvel som problematiske sider ved det at være ’angstdiagnosticeret i SSRI-behandling’. Der gøres på brug af to analyseperspektiver; et subjektvidenskabeligt kritisk psykologisk perspektiv og et institutionsanalytisk governmentality-perspektiv. Gennem inspiration fra førstnævnte teoritilgang opnås indsigt i, hvilke positionelle og konfliktfyldte aspekter, der udtrykt via angstdiagnosticeredes perspektiver, forbinder sig til det at være ’angstdiagnosticeret i SSRI-behandling’. Disse problematikker vedrører; ’den medicinsk styrede krop’, ’positionen som sygdomsoffer’ og ’den biokemiske angstforståelses reduktive forklaringskraft’. Anvendelsen af det institutionsanalytiske perspektiv giver kendskab til, hvorledes angstdiagnosticeredes begrundelser for SSRI-behandling må forstås i henhold til et samfundsmæssigt mulighedsrum. Et mulighedsrum, der formes af praksisforhold betinget til den teknologiske udvikling og samfundsøkonomiske interesser samt mere latente forhold givet ved ’almene rationalitetslogikker´ af bl.a. effektorienteret og normaliseringsorienteret karakter.

EducationsPsychology, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2006
SupervisorsErik Axel & Christel Stormhøj

Keywords

  • angst
  • SSRI
  • Ole Dreier
  • antidepressiva
  • governmentality
  • Mitchell Dean
  • Nikolas Rose
  • kritisk psykologi
  • angstdiagnosticeret