Ak! hvor forandret! - En sproglig analyse med et didaktisk perspektiv.

Kathrine Larsen, Morten Krogh & Sara Ì Dali Hedeland

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt indeholder en sproglig analyse med fokus på implikatur, talehandlinger og polyfoni. Disse begreber bruger vi til at belyse konstruktionen og betydningen af den upålidelige fortæller i Sten Steensen Blichers novelle Ak! hvor forandret! Endvidere har projektet en didaktisk dimension, idet vi har været i en minipraktik. Vi undersøger i den didaktiske del, hvordan den sproglige analyse fungerer som grundlag for et undervisningsforløb omhandlende ovennævnte tekst og de udvalgte, sproglige begreber implikatur og polyfoni.

EducationsDanish, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date21 May 2015
SupervisorsAnne Marie Heltoft

Keywords

  • Searle
  • Sproglig analyse
  • Gymnasiedidaktik
  • Grice