Airbnb i det deleøkonomiske samfund

Mia Malene Flarup Hartmann, Amalie Degner Sørensen, Frederikke Laura Gaard & Maja Langdal Königsson

Student thesis: Basic Project

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Humanistisk-Technology, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date19 Dec 2017
Number of pages48
SupervisorsMartin Severin Frandsen