AFTRYK - En repræsentationanalyse af musikprojektet Aftryk

Clara Ina Severin Steensen, Tina Sagulin Bay, Maja Ørsted Christiansen & Stine Bøgelund Elbinger Kjærgaard

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt omhandler en repræsentationsanalyse, der søger at afdække hvordan der i musikprojektet Aftryk – der er et musikprojekt for uledsagede mindreårige asylansøgere - bliver forhandlet kulturel identitet. Aftryk er et forsøg på at give unge asylansøgere en stemme i den danske indvandrerdebat. Projektet forholder sig til Aftryk som en repræsentation, der ikke blot er en afspejling af en allerede eksisterende virkelighed, men med til at skabe virkelighed igennem en diskursiv praksis. Dette projekt sætter en overordnet kontekst gennem en redegørelse for den danske indvandrerdebat, og hvordan kultur konstrueres som et problem, igennem stereotype fremstillinger af flygtninge og indvandrere. Det teoretiske udgangspunkt i projekt ligge inden for det postkoloniale felt og projektet søger, med udgangspunkt i teoretikerne Stuart Hall og Homi K. Bhabha, at vise hvordan den kulturelle forhandling subjektiverer sig i forhold til postkoloniale magtstrukturer. Gennem projektet bliver der belyst hvordan musikprojektet Aftryk, på trods af intentionen om at bryde med fremherskende unuancerede fremstillinger af asylansøgere selv er med til at konstruere gruppen ”unge asylansøgere”, og på denne måde er med til at reproducere de stereotype repræsentationer, det forsøger at gøre op med. På trods af dette formår Aftryk, ved at give de unge asylansøgere en stemme, hvor de gennem deres musik og oversatte sangtekster får mulighed for at repræsentere sig selv, at skabe en mulighed for at bryde med de konventionelle binære magtstrukturer og på denne måde udfordre den kulturelle forhandling.

EducationsCultural Encounter, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date24 May 2012
SupervisorsHelle Stenum

Keywords

  • Asylansøgere
  • Det tredje Rum
  • Stuart Hall
  • Homi Bhabha
  • Stereotyper
  • Postkolonial Teori
  • Repræsentationsanalyse