AFT - Hvorfor, hvorfor ikke?

Nanna Borgen, Pernille Huno, Therese Nielsen, Bo Jeppesen & Rasmus Skovgaard

Student thesis: Termpaper

Abstract

I dette projekt undersøger vi argumenterne for og imod en afgift på finansiel-le transaktioner (AFT). Vi har fokus på det seneste forslag fra EU-Kommissionen og Danmarks valg om ikke at deltage. Vi finder, at argumen-terne kan inddeles i fire kategorier: Provenu, Regulering, Effektivitet og Ret-færdighed. Vi konkluderer, at der er stærke argumenter både for og imod in-den for hver kategori. Dette leder os til at konkludere at usikkerheden, der udtrykkes af modstandere af AFT i Danmark, er velbegrundet. Vi håber at forslaget bliver vedtaget af Ministerrådet, og at det viser sig at være en suc-ces, og Danmark derefter vælger at deltage i samarbejdet om AFT.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date24 Jun 2013

Keywords

  • Transaktioner
  • AFT