Afstanden mellem lov og liv - et hverdagssociologisk studie i stofbrugerens livsverden

Amanda Thorhauge Blaabjerg, Oline Vogelius Brønd, Josefine Dahl Olsen & Mette Pedersen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt er en fænomenologisk feltanalyse af det københavnske stofmiljø med særligt fokus på stofbrugenes livsverden og hverdagserfaringer. Projektet er særligt inspireret af Alfred Schutzs hverdagssociologiske metode, hvor vi møder stofbrugerne i deres eget hverdagsmiljø og undersøger deres egne oplevelser af deres situation og deres livsbetingelser. Teoretisk trækker undersøgelsen på, forskellige teoretiske forståelser af begrebet socialt udsathed, henholdsvis Peter L. Berger og Thomas Luckmann’s værk Den samfundsskabte virkelighed, Howard S. Beckers værk Outsider samt Erving Goffmans Stigma. Med denne indsigts-kombination af stofbrugernes livsverdensoplevelser og det teoretiske fokus diskuterer vi, hvordan at stofbrugernes vilkår- og mulighedsbetingelser kan blive forbedret med konkrete social- og sundhedsfaglige tiltag, samt en lovgivningsændring mod en mere tolerant narkotikapolitik, hvor samfundets syn på stofbrugeren, bliver trukket i en mere hensigtsmæssig og accepterende retning.

EducationsSocial Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date23 May 2012
SupervisorsSøren Juul

Keywords

  • Stofbrugere, livsverden, vilkår, fænomenologi, hverdagsliv, outsider, stigma, afviger, social udsathed, lovgivning, kontrolpolitik, afkriminalisering, kritik, legalisering, inklusion, overlevelsesstrategier,
  • narkotika, fixerum, heroin, kokain, livsbetingelser.