Afsluttende rapport - matematik vejlederuddannelsen januar 2015 - gruppe 4

Mikkel Rønne, Anders Marcussen & Lars Gråbæk

Student thesis: Termpaper

Abstract

Rapporten indeledes med en kappe der bygger på de tre miniprojekter, der er en del af matematikvejlederuddannelsen på RUC. Her fremhæves nogle af de erfaringer vi har uddraget af forløbene og af den matematikdidaktiske teori. Her har vi valgt at have fokus på forskellige aspekter vedrørende relationerne mellem vejlederen/underviseren og eleverne. Matematikdidaktisk er det begreberne “beliefs” og “den didaktiske kontrakt”, som er aktuelle her. Når vi på baggrund af det samlede uddannelsesforløb ser tilbage på de tre miniprojekter bliver det klart for os, at det er vigtig at inddrage elevernes beliefs i vejledning af eleverne. Dette skulle gerne fremgå af denne kappe, som munder ud i en liste over ting vi mener det er vigtigt at være opmærksom på i virket som matematikvejleder. Selve opgaven er i fire dele bestående af kappen samt de tre miniprojekter. Efter kappen kommer del 1 der omhandler begreber og begrebsdannelse i matematik, derefter følger del 2 om ræsonnementer, beviser og bevisførelse i matematik. Til sidst kommer del 3 der omhandler modellering.

EducationsMathematic, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date28 Jan 2014
SupervisorsMogens Allan Niss, Jankvist Uffe & Skjoldager Sif

Keywords

  • Symbol og formalisme kompetence
  • Bevise og bevisførelse
  • Matematik lærings vanskeligheder
  • Modellering