Afskaffelse af efterlønnen: Abolition of the early retirement

Anniqa Buus, Rebecca Markussen & Michela Larsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt tager udgangspunkt i regeringens forslag om at afskaffe efterlønnen. Der tages udgangspunkt i de økonomiske teorier og velfærdsstatens opbygning, herunder det socialog arbejdsmarkedspolitiske. Det belyses, hvorvidt en afskaffelse af efterlønnen ville kunne forsvares ud fra de økonomiske teorier. Dernæst belyses det, hvorvidt der, som regeringen udtrykker, vil forekomme demografiske ændringer, og derigennem udfordringer for den danske velfærdsstat. Det belyses ligeledes, om tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet sker på baggrund af frivillige eller ufrivillige faktorer. Dette fører videre til diskussionen om, hvorvidt en afskaffelse af efterlønnen vil kunne få de ældre ud på arbejdsmarkedet. Hvis dette ikke er tilfældet, hvordan kan vi så få flere ud på arbejdsmarkedet?

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date16 Jun 2011
SupervisorsJonas Egmose

Keywords

  • Efterløn
  • Afskaffelse