A 'Herstory' of a Heavenly Hell

Julie de Molade Skjødt

Student thesis: Termpaper

Abstract

Projekt synopsen dækker over en litterær analyse af Margaret Atwood's The Handmaid's Tale. Analysen tager blandt andet fat på narratologi, genre og temaerne køn og religion. Den teoretiske ramme består af en sammenstilling med New Historicism. Synopsen lægger desuden op til diskussion af genre begrebet utopia/dystopia og sammenholder samfundskildringen i bogen med aspekter af det puritanske samfund.

EducationsEnglish, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageEnglish
Publication date1 Jun 2006

Keywords

  • Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, Dystopia/utopia, engelsk litteratur, New Historicism, Puritanism, Gender