Student thesis

Koselleck's Lens on Peace Education in Contemporary Israel-Palestine

Niels Bruun Andersen, Jesper Ladekær Gräs, Anders Colstrup Hvass, Aksel Nok Leth

History, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2015

Student thesis: Termpaper

File

Kosovo - A Script of Independence

Ask Gudmundsen, Kasper Bjerring Petersen

Global Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2012

Student thesis: Termpaper

File

Kosovo's development since the secession from Serbia

Emil Wenzel Pedersen, Andreas Holmgaard Larsen, Nicholas Prüsse Hansen, Daniel Ulsing Thelin, Adam Engberg Johannsen

Basic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic, 2016

Student thesis: Basic Project

File

Kronborg Castle comes to life - An analysis of living history

Anneline Kristina Pfeil

History, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2019

Student thesis: Master thesis

File

Mugabes anti-vestlige diskurs som en del af en bredere afrikansk fortælling: Mugabe’s anti-western discourse as a part of a wider African story

Eva Sofie Fritzbøger, Victoria Iris Steiner Henriksen, Katrine Sofie Bruun Bennetzen

Basic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic, 2015

Student thesis: Termpaper

File

Mulige årsagssammenhænge for de oftest observerede dermatologiske og intestinale bivirkninger ved behandling med Lapatinib: Possible causes of the most often observed dermatologic and intestinal side effects in treatment with Lapatinib

Ernes Gvozdar, Elisa Pouline Jensen, Sara Rubek Jørgensen, Sofie Sylvest Nielsen, Annika Weile Nonboe

Pharmaceutical Biology, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2009

Student thesis: Termpaper

File

Mulig forbindelse imellem TAS2R38 og type II diabetes: Possible association between TAS2R38 and type II diabetes

Betül Cinar, Camilla Nyby, Christina Hendrup Andersen, Jvaria Afzal, Katja Sander Jensen, Louise Dannemann Jørgensen, Marie Sandvik Loft

Basic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic, 2008

Student thesis: Termpaper

File

Muligheden for at bryde med overvægt i det senmoderne samfund

Pernille Fløystrup, Simon Jensen, Sebastian Mortensen, Jannick Andersen, Jonas Nygaard

Basic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic, 2014

Student thesis: Termpaper

File

Muligheder for biogas i Odsherred Kommune

Simone Grüner Veber Nielsen

TekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2014

Student thesis: Termpaper

File

Muligheder for bæredygtig vækst i Danmark - med udgangspunkt i det danske energiforbrug

Mathias Vang Vestergaard, Merle Tillde Larsen, Steffen Bo Trzepacz, Runa Cecilie Lund Sørensen, Charlotte Ahlgren Særvoll

TekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2011

Student thesis: Termpaper

File

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Søren Frederik Hansen, Laura Friis-Rasmussen, Aske Jacobsen Breinholt, Jeppe Grau Thomsen, Jonas Bergenholz

Basic - Bachelor Study Program in Humanistisk-Technology, (Bachelor Programme) Basic, 2013

Student thesis: Termpaper

File

Muligheder for optimering af Samsøs energisystem

Anders Brix Thomsen

TekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Bachelor, 2007

Student thesis: Bachelor project

File

Mulighederne for mekanisk energilagring i Danmark: The Possibilities of Mechanical Energy Storage in Denmark

Erik Hillo Lørup, Daniel Olesen Fejerskov, Marc John Bordier Dam, Nathan Hugh Barr, Stefan Profft Larsen, René Møller Madsen

Basic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic, 2014

Student thesis: Termpaper

File

Muligheder og barrierer i forbindelse med anvendelse af selvbehandlingsplanen for borgere med KOL

Sara Borella, Laura Victoria Krogsgaard Thomsen, Frederikke Amby

Health Promotion and Health Strategies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2016

Student thesis: Project on Graduate Program

File

Muligheder og begrænsninger for CSR- Et casestudie af NIKE

Sune Rahbek Thuesen, Mads Damgaard Petersen

International Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2014

Student thesis: Termpaper

File

Muligheder og begrænsninger for en fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik

Ulrik Kjølsen Olsen, Anders Bo Hansen, Julie Winther Bengtson, Kristian Kopp, Nina Byrnak Storm, Steen Andersen

Basic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic, 2007

Student thesis: Termpaper

File

Muligheder og begrænsninger for målrettet terapi til behandling og/eller lindring af Cystisk Fibrose: Possibilities and limitations of targeted therapy for curing and/or alleviating Cystic Fibrosis

Dår Kristian Sarusie, Betül Cinar, Christina Hendrup Andersen, Casper Pedersen, Andreas Elmerdahl Olsen

Basic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic, 2008

Student thesis: Termpaper

File

Muligheder og begrænsninger ved markedsbaserede løsninger til nedbringelse af drivhusgasudledningen

Line Thisted

Basic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic, 2015

Student thesis: Termpaper

File

Muligheder og konsekvenser af klimaforandringerne i Grønland

Sif Abell, Isabel Torp, Blanca Lundager, Ida Johansen, Bianca Lindegaard, Ida Guttman, Marie Eriksen

Basic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic, 2014

Student thesis: Termpaper

File

Muligheder og udfordringer for 10-årige piger i Sub-Sahara - Et spørgsmål om uddannelse

Aadar Mohamed Hassan, Vickie Ildstein Schubert, Anna Vesterby Wagner, Jacqueline Salamida

Health Promotion and Health Strategies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2017

Student thesis: Project on Graduate Program

File

Mulighed for forandring? - en undersøgelse af beskæftigelsesindsatsen over for etniske minoritetskvinder i Københavns Kommune

Mia Larsen, Solvej Lykke Sønderkær, Clara Emilie Steensborg, Emilie Nadja Skygebjerg

Administration, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2008

Student thesis: Project on Graduate Program

File

Mulighedsbetingelser for anerkendelse, kritik og selvrealisering

Mette Laybourn Steiness, Cecilie Stenvang Thomsen

Educational Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Bachelor, 2016

Student thesis: Subject Module Project

File

Mulighedsbetingelser for kritik i samfundsfag

Anna Stautz

(Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2017

Student thesis: Project on Graduate Program

File

Multiculturalism and Indigenous People in Southeast Asia and Latin America: Multiculturalism and Indigenous People in Southeast Asia and Latin America

Eunice Brenda Mukiibi, Matey Nikolaev Nikolov, Yannik Boserup

Global Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2017

Student thesis: Project on Graduate Program

File

MULTICULTURALISM IN DENMARK: Under the lease of everyday racism

Farrell Sabrina Desiken

Basic - International Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Bachelor, 2018

Student thesis: Basic Project

File