Student thesis

Affaldsforebyggelse i husholdninger - muligheder og barrierer for Danmark: Waste prevention in households – Possibilities and obstacles for Denmark

May Ling Choong Knudsen

TekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Affaldshåndtering

Christian Hjorth Kofod, Frederik Anton Overbye, Julie Maria Rosfeldt, Frederik Nicolai Høigaard Rasmussen

Basic - Bachelor Study Program in Humanistisk-Technology, (Bachelor Programme) Basic, 2017

Student thesis: Basic Project

File

Affaldshåndtering i Danmark - Barrierer og forandringsmuligheder

Emma Liisberg, Fry Bak Rasmussen, Katrine Balling Hansen, Lasse Iversen, Marc Hamoud Brandt, Mikkel Langford, Morten Graversgaard

Basic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic, 2010

Student thesis: Termpaper

File

Affaldshåndtering i Joygopalpur, Indien: Et casestudie af den kulturelle holdning og håndtering af affald

Anita Aagaard Kristensen

Geography, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

Affaldshåndtering i københavnske boligkarreer

Christina Krogh, Andreas Kuhnel, Josephina Flyvholm-Kristensen, Amalie Skov, Sally Betzer

Basic - Bachelor Study Program in Humanistisk-Technology, (Bachelor Programme) Basic, 2014

Student thesis: Termpaper

File

Affald som ressource

Clara Johns Patricio, Rasmus Kronbøl, Anders Vinkelman Borregaard Jensen

Basic - Bachelor Study Program in Humanistisk-Technology, (Bachelor Programme) Basic, 2017

Student thesis: Termpaper

File

Affaldsplanlægning i CPH

Nynne Louise Bach, Troels Karlskov Jensen

TekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2014

Student thesis: Termpaper

File

Affaldssortering i Danmarksgården

Esther Kristensen

Cultural Encounter, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2011

Student thesis: Termpaper

File

Affaldssortering i Københavns Kommune

Thorbjørn Chakravarty, Sebastian Rogaczewski

Communication Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2013

Student thesis: Termpaper

File

Afgiftsfritagelse for el- og brintbiler: Grønt fremskridt eller paradenummer?

Hans Christian Bøgdal Lauridsen

Administration, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Afgrænsninger i byrummet -Territoriedesign til alkoholikerne på det fremtidige Enghave Plads: Boundaries of urban space -Territory Design for alcoholics in the future Enghave Plads

Friis-Rasmussen Laura Andrea, Keiser Jacobsen Line, Peerstrup Kowalczyk Sine, Katrine Kimmie, Fogde Kjærulf, Secher Katrine

Basic - Bachelor Study Program in Humanistisk-Technology, (Bachelor Programme) Basic, 2012

Student thesis: Termpaper

File

Afgudernes Ragnarok - Nietzsches oprør

Andreas Feilberg Nielsen

(Bachelor/Graduate Programme) Bachelor, 2005

Student thesis: Bachelor project

File

Afhængighed af online computerspil

Adriana Zak, Jonas Høj, Anita Steffensen, Thomas Ege, Evelina Komarova

Basic - Bachelor Study Program in Humanistisk-Technology, (Bachelor Programme) Basic, 2010

Student thesis: Termpaper

File

Afideologisering - Vor tids ideologi: De-ideologisation – The ideology of our time?

Hans Skaarup Larsen, Mette Knoth Sørensen, Jakob Herskind, Christel Helene Knutz, Christoffer Buster Reinhardt

Basic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic, 2011

Student thesis: Termpaper

File

A fishy Vietnamese Story - Indlandsfiskeriets co-management i Vietnam

Morten Lyndrup, Asbjørn Wejdling, Thomas Young Hwan Westring Jensen

TekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2011

Student thesis: Termpaper

File

Af jord er du kommet, til park skal du blive: From dust are thou made, as a garden shalt thou return

Naja Cecilie Marckwardt, Emma Beck Rasmussen, Mijke Henrike Bloten, Adna Farah, Katrine Bogh Schyth, Christina Orbæk Jensen

Basic - Bachelor Study Program in Humanistisk-Technology, (Bachelor Programme) Basic, 2014

Student thesis: Termpaper

File

Afkolonisering af uddannelse i Bolivia - en balance mellem det koloniale og det oprindelige

Karina Krichau, Stella Elisabeth Wengel Hansen

Cultural Encounter, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2014

International Development Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2014

Student thesis: Master thesis

File

Aflastning fra et børneperspektiv

Hanne Dyrlund Jessen, Stinne Zøylner

Health Promotion and Health Strategies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2016

Student thesis: Master thesis

File

African Peer Review Mechanism - Set i lyset af neopatrimonialisme

Liv I Gunnarsen, Camilla H Miehs, Thandi C Dyani, Asger E Tarpgaard, Mette Vinggaard

Basic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic, 2005

Student thesis: Termpaper

File

Afrikakommissionen

Sara Ryder, Ditte Weimann, Johanne Flowers, Nanna Wurr

Basic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic, 2009

Student thesis: Termpaper

File

Afrika Kontakt: En feministisk organisation? Praktikrapport i Socialvidenskab

Kirsten Skovlund Asmussen

(Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2017

Student thesis: Termpaper

File

Afrikanske immigranter i den spanske landbrugssektor

Nina Fihl Skyum, Lars Gram-Hanssen

Geography, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2015

Student thesis: Termpaper

File

Afrikanske Stemmer

Linnea Schytter Andersen, Maiken Gerdorf, Freja Andersen, Viktor Lassen, Eskil Hansen, Nina Poder

Basic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic, 2013

Student thesis: Termpaper

File

Afrika på dagsordenen - en analyse af Politikens Afrikadækning

Anne Nielsen Burlund, Julie Bohn Rasmussen, Gerda Bohsen, Sofie Stokholm Jakobsen

Journalism, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2009

Student thesis: Termpaper

File