Student thesis

Alzheimers - De pårørendes sygdom: Alzheimer's - The relatives' disease

Dicte Bjarup Thøgersen, Katrine Bøgh Johansen, Pernille Viola Robrahn, Anne Sofie Thorup Thomsen

Health Promotion and Health Strategies, (Bachelor/Graduate Programme) Bachelor, 2016

Student thesis: Subject Module Project

File

Amager Bakke - En performativ iscenesættelse

Sofie Bang Kirkegaard, Søren Knud Dahl Davidsen, Sissel Fuglsang-Smidt

Planning Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2017

Student thesis: Project on Graduate Program

File

Amagerbanken - en årsagsanalyse: Amagerbanken - An analysis of causes

Anne Elizabeth Kilgour Viuf, Kenni Elm Olsen, Julie Rahlff Nielsen, Ronnie Christian Hansen

Basic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic, 2010

Student thesis: Termpaper

File

Amagerbrogade - borgerinddragelse i moderne byplanlægning

Caroline Larsen, Christina Schimmelmann Ejsing-Duun, Julie Sofie Ejby Jakobsgaard, Katrine Devantier Severinsen, Mette Groth Rasmussen, Stina Andkjær Edlefsen, Tine Hinnerup

Basic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic, 2014

Student thesis: Termpaper

File

Amager Fælled Kvarter: Natur eller økonomi?

Monica Bengtsen, Josefine Bennike Jakobsen, Mia Vest Schelbli Sørensen, Eva Wiboe Holm, Cecilie Dahlerup

Planning Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2017

Student thesis: Subject Module Project

File

Amagerikanske drømme

Andreas Jakobsen, Mette Pedersen, Line Falk Tranberg, Mathis Gallego-Pedersen, Sofie Amalie Grove

Geography, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2012

Student thesis: Termpaper

File

Amawtay Wasi - Interkulturel uddannelse og afkolonisering af viden i Ecuador

Kristina Harris

Cultural Encounter, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2014

Student thesis: Master thesis

File

Ambivalensen mellem deltagelse og implementering - Et casestudie af de institutionelle rammer for borgerdeltagelse i kvarterløftet i Kongens Enghave

Jesper Minor Hansen, Brian Hansen

(Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2007

Geography, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2007

Student thesis: Master thesis

File

Ambivalens i Storbritannien -en analyse af premierministrenes håndtering af EU-samarbejdet

Cathrin Stefanie Hinz Diemi

Administration, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2018

Student thesis: Master thesis

File

American Lobbyism - Does Money Tip the Scale? American Lobbyism - Does Money Tip the Scale?

Rasmus Jørgensen Hviid, Sara Buus Marcussen, Martin Hald Meyer

Basic - International Bachelor Study Program in Social Sciences, (Bachelor Programme) Bachelor, 2016

Student thesis: Basic Project

File

American Politics - And the two-party system, polarization and low voter turnout: And the two-party system, polarization and low voter turnout

Niklas Glerfoss Damtoft, Esbjørn August Thorlaksen, Chi Khoi Nguyen, Johan Molin Surland, Jonas Nybro Svendsen

Basic - International Bachelor Study Program in Social Sciences, (Bachelor Programme) Basic, 2016

Student thesis: Basic Project

File

American Psycho - Adaptationens muligheder og begrænsninger

Pernille Skov, Anna Kirstine Mouritzen, Kristian Mølengracht, Catharina Petersen

Danish, (Bachelor/Graduate Programme) Bachelor, 2017

Student thesis: Subject Module Project

File

Amerikansk hegemoni

Morten Stelling Larsen, Sara Ringgard, Ida Hansen Tygstrup

Basic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic, 2004

Student thesis: Termpaper

File

Amerikansk mellemøststrategi

Kasper Bjerring Petersen, Nanna Loose Sørensen, Sandra May Shoesmith Sørensen, Andreas Kynde, Laurits Bøtte Friis, Bjørn Spandet Jakobsen, Jakob Peter Witt

Basic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic, 2009

Student thesis: Termpaper

File

Aminosyreberigelse af copepoden Acartia tonsa

Rasmus Herlau

Environmental Biology, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2015

Student thesis: Master thesis

File

ammediskursen i det danske sundhedssystem: en opgave om ammepres

Susanne H. Kirkegaard, Manja Hoppe Andreasen, Morten K. Thomsen

Basic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic, 2006

Student thesis: Termpaper

File

Ammehjerne - En undersøgelse af jordemødre på barselsgangen med fokus på etablering af amning

Chastine Herrmann Engqvist

(Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Ammerejsen - Narrativer om amning og moderskab

Pernille Tausø Bak

Health Promotion and Health Strategies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2018

Student thesis: Termpaper

File

Ammoniakemission - Hvilke konsekvenser har udvidelser eller ændringer af svinebrug på Bornholm?

Ditte Granlien, Sidsel Mørkenborg Johansen, Troels Christiansen

TekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2007

Student thesis: Termpaper

File

Ammoniakudveksling over Lille Bøgeskov: Ammonia exchanges above Lille Bøgeskov

Christian D. H. Arentsen, Karen A. Gammeltoft, Liv B. Lillevang, Mie L. Jeppesen, Mirte Te Brake, Morten Egedal, Sasha Al-Awkati

Basic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic, 2013

Student thesis: Termpaper

File

Amyloid biomarkør til tidlig diagnosticering af alzheimers

Kristina Parsberg Berg, Bjarke Haldrup, Emilie Verwohlt, Mie Lykke Jeppesen, Ninette Renee Jensen, Sophie Tolstrup

Pharmaceutical Biology, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2014

Student thesis: Termpaper

File

Analyse af beskæftigelsesindsatser, der virker over for forsikrede ledige: Ingen

Bjarke Vølcker Garnov Andersen

Politics and Administration, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, 2017

Student thesis: Project on Graduate Program

File

Student thesis: Termpaper

File

ANALYSE AF DET SEKUNDÆRE GRUNDVANDSSPEJLS PÅVIRKNING AF NITRAT-KONCENTRATIONEN PÅ RUCMARKEN

Signe Vestergaard Mortensen, Thomas Holm Monberg Jensen, Caspar Nielsen

Geography, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate, 2015

Student thesis: Termpaper

File

Analyse af empirisk undersøgelse

Trine Grundtvig Jensen

(Master) Master, 2014

Student thesis: Master programme paper

File