3F's Nye Organiseringsstrategi: Tilbage til Rødderne: 3F's New Organizational Strategy: Back To The Roots

Mads Husted Hansen, Rune Dybvad Simonsen, Henrik Møss & Anna Vendelø Jørgensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

I dette projekt undersøger vi 3F’s nye strategi for tillidsrepræsentanter. Efter mange år med medlemsflugt fra fagbevægelsen, forsøger denne nu at vende modgangen med en ny strategi, der skal fokusere på at skabe fællesskab igennem små aktioner på arbejdspladserne. Vi undersøger, hvorfor folk melder sig ud, og om strategien kan hjælpe med at vende modgang til medgang. Vores undersøgelser bygger på interviews med tillidsrepræsentanter, og bliver analyseret med Marshall Ganz’s organiseringsteori, Jodi Deans teori om den refleksive solidaritet, Social Custom og Rational Choice. Vi konkluderer, at folk melder sig ud af flere årsager som bla. pris, forrykket solidaritet og mangel på oplysning. Strategien kan blive en succes for 3F, hvis de tager højde for tillidsrepræsentanternes daglige udfordringer med manglende opbakning og oplysning.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date31 May 2012
SupervisorsLeif Emil Hansen

Keywords

  • Fagforening
  • 3F
  • Marshall Ganz
  • Strejke
  • Jodi Dean
  • Organisering