394 Anonyme Kilder

Marcel Mirzaei-Fard, Daniel Stolzenbach Jensen, Frederik Sundby-Lebech, Mathias Ertmar Mencke & Jeppe Reedtz Husted

Student thesis: Termpaper

Abstract

Undersøgelsen er en videreførelse af medieforskerne Mogens Meilby og Charlotte Wiens undersøgelser af brugen af anonyme kilder i den danske dagspresse fra henholdsvis 1993 og 2003. Undersøgelsen inddrager derudover de skrevne netmedier og undersøger deres brug af anonyme kilder. Sidst retter rapporten også et særligt fokus mod brugen af anonyme kilder i indlandspolitiske nyhedshistorier. Første del af undersøgelsen operationaliseres gennem en kodning og gennemlæsning af over 7.000 artikler fordelt på 11 medier over fem dage. Anden del bliver bistået af medieforsker Jannie M. Hartleys teori om radikaliseringen af nyhedsstrømmen på netmedierne. Sidst bliver medialiseringsteorien inddraget, for bedre at forstå samspillet mellem journalister og politiske kilder. Undersøgelsen viser blandt andet et markant fald i brugen af anonyme kilder siden 2002, et større forbrug af anonymiserede kilder på netmedierne i forhold til de trykte dagblade samt et mindre forbrug af anonyme kilder i indlandspolitiske artikler i forhold til eksempelvis udlandsstof. Dog er det indlandspolitiske stof det stofområde, som indeholder flest lækager.

EducationsJournalism, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date24 Jun 2014
SupervisorsMads Kæmsgaard Eberholst

Keywords

  • anonym
  • kilde