"Vinden blæser på spørgsmål og svar": Om kritisk humanisme og universitetets opgave i dag

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Som svar på udbredelsen af inhumane holdninger i samfundet idag er det nødvendigt at formulere en kritisk humanisme. Artiklen - forfatterens tiltrædelsesforelæsning som professor ved Institut for Psykologi og Uddanelsesforskning, RUC - diskuterer med kritikken af oplysningens dialektik som model humanismens dobbeltheder og viser i forlængelse heraf hvordan en kritisk humanisme kan begrundes, inspireret af Edward Said, kritisk teori (Adorno, Negt, zur Lippe) og Robert Jungk og eksemplificeret ved kritisk-utopisk aktionsforskning. Det kombineres med kritiske adiskussioner af konstruktivisme, videnskabssociologi (M. Polanyi), teoretisk antihumanisme (Heidegger, Foucault) og Bourdieu. Artiklen afrundes med en diskussion af forholdet mellem videnskab og kunst (Peter Laugesen, Friehelm Klein).
  Original languageDanish
  JournalSocial kritik : tidsskrift for social analyse og debat
  Issue number128
  Pages (from-to)60-81
  ISSN0904-3535
  Publication statusPublished - 6 Dec 2011

  Cite this