Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne: På tværs af fagkulturer og paradigmer

Lars Fuglsang (Editor), Poul Bitsch Olsen (Editor), Klaus Rasborg (Editor)

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Abstract

Inden for samfundsvidenskaberne findes der mange forskellige og ofte modstridende antagelser om, hvordan viden opbygges, hvad samfundet er, og hvad der indgår i samfundsvidenskabelig analyse.
Denne bog sigter på at give en samlende og loyal fremstilling af de mest fremherskende videnskabsteoretiske paradigmer og de ofte frugtbare diskussioner, der har været ført imellem de enkelte paradigmers tilhængere.
Formålet er at give læseren det overblik og den indsigt, som er nødvendig i det videnskabelige arbejde, når man skal begrunde egne valg af fremgangsmåder og belyse ideer der ligger bag.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
Edition3
Number of pages559
ISBN (Print)978-87-593-1551-4
Publication statusPublished - 2013

Cite this