Velfærdsturisme: achilleshælen i vores universelle, skattefinansierede velfærdsmodel?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Abstract

»Velfærdsturisme« dækker over frygten, for at EU-borgere spekulerer i forskelle i lan- denes velfærdssystemer. Frygten går på, at personer tager fra lande med dårlige syste- mer til lande, hvor de kan modtage mest muligt og skal bidrage mindst muligt. Nemt tilgængelige, generøse ydelser tiltrækker som magneter borgere fra andre EU-lande, og EU-borgernes træk på ydelserne underminerer det økonomiske og politiske grund- lag for velfærden, lyder frygten. For at undgå magnetisme og træk på velfærden må vi, siger flere danske politikere, gøre ydelserne mindre tilgængelige og mindre gene- røse. Når Sverige eller Norge gør det samme, reducerer vi yderligere, og så er kapløbet mod bunden i gang. Selvom bunden ikke nås, ender landene med væsensforskellige andre velfærdssystemer, end de ville have haft uden frygten for velfærdsturisme.
Organiseret omkring 10 spørgsmål belyser denne artikel centrale forhold omkring velfærdsturisme.
Original languageDanish
Title of host publicationSocial Årsrapport 2014 : Sociale ydelser og ulighed
Number of pages5
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherCASA
Publication date15 Dec 2014
Pages11-16
ISBN (Print)978-87-7504-158-9
Publication statusPublished - 15 Dec 2014
SeriesSocial årsrapport
Volume2014
ISSN1600-4493

Cite this