Varierede vandløb vinder

Mark W. Holm, Martin Olsen, Stig Andur Pedersen, Esben Kristensen, Jens K. Davids

Research output: Contribution to journalJournal article

Abstract

Dårlige fysiske forhold er med til at forringe levevilkårene for ørreder i mange danske vandløb, og behovet for restaureringer er der for stor t. Det er dog ikke den eneste trussel for fiskene i vores vandløb. Behovet for grundvandsindvinding i Danmark medfører reduceret vandføring mange steder og i ekstreme tilfælde sommerudtørring. Denne ar tikel beskriver, hvordan restaureringer, der skaber gode fysiske forhold, kan være med til at begrænse de negative konsekvenser af reduceret vandføring i vandløb.
Original languageDanish
JournalMiljø- og vandpleje
Issue number34
Pages (from-to)16-21
Number of pages6
ISSN1904-0385
Publication statusPublished - 2009

Cite this