Vækstfremmende inkubations-forløb og uformelle netværk: En undersøgelse af iværksættere i region Sjælland og deres brug af uformelle netværk

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Nærværende rapport er resultatet af et samarbejde mellem Væksthus Sjælland og forskere ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Den er led i opfyldelsen af part-nerskabsaftalen mellem Væksthus Sjælland og Roskilde Universitet om etableringen og gennemfø-relsen af et vækstfremmende inkubationsforløb for småog mellemstore virksomheder i region Sjælland. Rapporten bygger på undersøgelsesresultater fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført i slut-ningen af 2016 blandt de godt 300 iværksættere, der har deltaget i førnævnte inkubationsforløb i årene 2014 til 2016. Selve analysen af data fra spørgeskemaundersøgelsen og udarbejdelsen af nærværende rapporter udført af forskere fra det erhvervsøkonomiske område på Institut for Samfundsvidenskab og Er-hverv ved Roskilde Universitet i et tæt og konstruktivt samarbejde med projektleder Randi Grundal Jensen fra Væksthus Sjælland og ekstern lektor ved Roskilde Universitet Hans Beck, der siden 2014 har været tilknyttet inkubationsforløbet. Undersøgelsen er på linje med øvrige aktiviteter i inkubationsforløbet finansieret af den samlede bevilling fra EU ́s Socialfond til dette regionale erhvervsfremmeprojekt
Original languageDanish
Place of PublicationRoskilde
PublisherRoskilde Universitet
Number of pages40
Commissioning bodyErhvervshus Sjælland
Publication statusPublished - 31 Jan 2017

Cite this