Vækst af den invasive makroalge Gracilaria vermiculophylla under naturlige forhold i Danmark

Lars Brammer Nejrup, Morten Foldager Pedersen

Research output: Contribution to conferencePosterResearch

Abstract

Rødalgen Gracilaria vermiculophylla er invasiv i de skandinaviske marine områder og har stort spredningspotentiale. Algen blev observeret for første gang i Danmark i 2003 og har siden spredt sig eksplosivt i fjordsystemer i Jylland og på Fyn og er i 2008 observeret på Sydsjælland. Algen findes ofte i lavvandede beskyttede områder og kan dække bunden i op til 50 cm højde fra bunden med følgende negative konsekvenser for andre makrofytter i området.

Hvorvidt en invasiv makroalge er succesfuld i et nyt område afhænger af en lang række faktorer så som f.eks. tilstedeværelsen af dyr der benytter algen som primær fødekilde og det funktionelle respons på styrende miljøvariable. Gracilaria vermiculophylla har vist sig succesfuld i Danske fjordsystemer og et af de spørgsmål der rejser sig er om dette skyldes en introduktion til en tom økologisk niche eller om algens succes har grobund i et plastisk respons til de styrende miljøvariable.

I nærværende studie blev vækst af rødalgen Gracilaria vermiculophylla undersøgt under naturlige forhold igennem vækstsæsonen på to lokaliteter på Fyn (Holcken Havn Fjord og Fyns Hoved). Igennem vækstundersøgelser efterforskes algens vækstdynamik over sæsonen og mere specifikt søges det belyst om (I) Gracilaria vermiculophylla er fødekilde for dyr i fjordsystemerne og (II) om algen er næringsstofbegrænset under naturlige forhold.

Original languageDanish
Publication date2009
Publication statusPublished - 2009
EventDansk Havforskermøde 2009 - Helsingør, Denmark
Duration: 27 Jan 200929 Jan 2009

Conference

ConferenceDansk Havforskermøde 2009
Country/TerritoryDenmark
CityHelsingør
Period27/01/200929/01/2009

Keywords

  • Gracilaria vermiculophylla
  • invasive
  • macroalge

Cite this