Udviklingsarbejde i en militær kontekst – definitioner, krav og eksempler fra praksis

Research output: Working paperCommissioned

Abstract

Gennem de sidste år har der været øget fokus på, at den viden, der produceres
på Forsvarsakademiet (FAK), består af forskellige typer. Forskning er en velkendt
type vidensproduktion, som man har arbejdet med i årtier, mens udvikling er en
”nyere type”, der ikke har så lange traditioner. Formålet med dette brief er at bidrage med konkrete eksempler på
udviklingsarbejde, der er blevet og bliver bedrevet i en militær kontekst på
FAK. Dette er nødvendigt for at skabe dialog om, hvordan FAK bedst løfter den
praksisnære vidensproduktion. Hvis vi også i fremtiden skal kunne udbyde
kvalificerede og relevante militære uddannelser, er det desuden vigtigt at få
”afmystificeret” udviklingsarbejdet og slået fast, at det er en uundværlig del af
FAK’s virke og videngrundlag.
Original languageDanish
PublisherFAK
Pages1-9
Number of pages9
Publication statusPublished - 24 Sep 2019
Externally publishedYes

Cite this