Udviklingen i elpriserne

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

  Abstract

  Liberaliseringen af elmarkedet i Danmark er en langstrakt proces, som startede i 1999, og som stadig pågår. Liberaliseringen omfatter kundernes frie valg af leverandør, omlægning af subsidier til decentral kraftvarme, markedsbaseret konkurrence på producentsiden i forhold til engrosmarkedet og stadig mere markedsbaseret køb af reserver.  Liberaliseringen har medført, at monopolydelserne for netselskaberne og systemansvaret er etableret i nye selvstændige selskaber. Ligeledes er forsyningspligtselskaberne etableret. 
   

  Sammenlignes 2009 med 1995, så er kulpriserne en tredjedel højere i 2009 (i faste priser), og der er indført CO2-kvoter. Disse forhold er ens for husholdninger og industri. Effekten af de stigende kulpriser og CO2-kvoterne vurderes at betyde +15 øre/kWh i 2008/2009. Effekten af den støttede produktion (vind, biomasse) vurderes at have reduceret spotprisen med ca. 3 øre. Korrigeres udviklingen i elpriserne for kulprisen, effekten af CO2-kvoterne og den pris-sænkende effekt af den støttede produktion, opnås følgende resultat:

  Husholdningernes stigning reduceres til +21%  Industriens elpris er reduceret med 16%.

  Original languageDanish
  Publication date2010
  Number of pages38
  Finished31/05/2010
  Publication statusPublished - 2010

  Keywords

  • liberalization
  • electricity prices

  Cite this