Udvikling af nye koncepter for jernbanegodstransport

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

  Abstract

  Det har gennem mange år været et vigtigt element i EU's – og Danmarks – trafikpolitik, at jernbanen skulle have en betydeligt større andel af godstransporten. Det har imidlertid af mange forskellige grunde vist sig vanskeligt at realisere denne politik. I et samarbejdsprojekt mellem den største godsoperatør på det danske skinnenet Railion Denmark, Roskilde Univer-sitetscenter og Teknologisk Institut har der været fokuseret på hvilke muligheder operatøren har for at nedbryde barrierer og opbygge kompetencer med henblik på at fremme overflytnin-gen af gods til jernbanen. Gennem en række aktiviteter, herunder et fremtidsværksted med aktører i transportkæden, er der blevet fokuseret på hvilke initiativer Railion Denmark her og nu kan sætte i værk med henblik på at opnå disse langsigtede mål. Det beskrives også hvorle-des nogle af de udviklede koncepter kan generaliseres til GTS-ydelser (GTS: Godkendte Tek-nologiske Serviceinstitutter)
  Original languageDanish
  Title of host publicationTrafikdage på Aalborg Universitet 2003
  PublisherAalborg Universitet
  Publication date2003
  Publication statusPublished - 2003
  EventTrafikdage 2003 - Aalborg Universitet, Aalborg, Denmark
  Duration: 25 Aug 200326 Aug 2003

  Conference

  ConferenceTrafikdage 2003
  LocationAalborg Universitet
  Country/TerritoryDenmark
  CityAalborg
  Period25/08/200326/08/2003

  Cite this