Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen: et spørgsmål om læreres relationskompetencer eller betingelser for samarbejde?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Ambitionen med denne artikel er at tydeliggøre, hvordan forskellige forståelser af læreres undervisningsopgave leder os forskelligt, når vi vil forstå vanskeligheder i folkeskolen og udvikle indsatser. Pointen hermed er at vise, hvordan diskussioner om undervisningsopgaven har relevans ind i diskussioner om PPR-psykologers faglige opgaver. Artiklen præsenterer et praksisteoretisk perspektiv på læreres undervisningsopgave og argumenterer for hvordan et sådant perspektiv danner en frugtbar baggrund for at forstå og håndtere vanskeligheder i skolen. Der argumenteres for, at PPR-psykologer ikke kan ’nøjes med’ at være eksperter, men må indgå i samarbejde med lærere og elever om udforskning af betingelser for læring og deltagelse i skolen og forholde sig til de ofte konfliktuelle sammenhænge mellem forskellige aspekter af den undervisningspraksis, som børn skal lære og trives i.
Original languageDanish
JournalPædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Volume56
Issue number2
Pages (from-to)54-68
Publication statusPublished - 2019
Externally publishedYes

Cite this