Uddannelse til specifikke kompetencer

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

Abstract

Foredraget indkredser en række af de udfordringer og dilemmaer, som nyere tids uddannelsespolitiske fokus på specifikt arbejdsmarkedsrelevante kompetencer har givet det videregående uddannelsessystem i DK. Har den stigende kompetenceorientering været kontraproduktiv i forhold til den europæiske Bolognaproces’ mål om en bred, avanceret vidensbase som forudsætning for livslang læring? Og hvordan ser det ud i forhold til visionen i den seneste danske lov om professionsbacheloruddannelser (2010), der fokuserer på “selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse samt udvikle interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund”?
Original languageDanish
Publication date18 Apr 2013
Number of pages1
Publication statusPublished - 18 Apr 2013
Externally publishedYes

Cite this