Tillidsrepræsentanters interessevaretagelse under nye arbejdsvilkår: Indflydelse, kvalitet og ledelse

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

  Abstract

  Dette kapitel vil belyse, hvordan forandringer på daginstitutionsområdet, særligt struktur-, ledelses- og kvalitetsreformer samt økonomiske stramninger, påvirker tillidsrepræsentanternes opgaver, funktioner og relationer både til medlemmer og til ledelser.8 Kapitlet vil rette et særligt fokus på, hvordan forandringerne påvirker tillidsrepræsentanternes arbejde med at varetage medlemmernes interesser. Dette belyses gennem en case, der indbefatter et besøg i en daginstitution, hvor vi fulgte en tillidsrepræsentant gennem en hel arbejdsdag – først gennem det daglige arbejde som pædagog og bagefter til et medlemsmøde, ligesom vi foretog et interview med tillidsrepræsentanten. På den måde foretages en eksemplarisk belysning af, hvilke problematikker, pædagoger kan konfronteres med i hverdagen, samt af mulighederne for at få bragt disse op gennem de repræsentative strukturer i de nye formelle beslutningsfora og i samarbejdet med lederne i den nye ledelsesstruktur. Dermed gives et hverdagsnært billede af, hvordan reformerne får betydning for organiseringen af arbejdet (på et meso-niveau) set fra et medarbejder- og tillidsrepræsentantperspektiv.
  Original languageDanish
  Title of host publicationKampen om daginstitutionen : Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession
  EditorsJohn Benedicto Krejsler, Annegrethe Ahrenkiel, Camilla Schmidt
  Number of pages20
  Place of PublicationFrederiksberg
  PublisherFrydenlund Academic
  Publication date2014
  Pages123-141
  ISBN (Print)9788771183221
  Publication statusPublished - 2014

  Cite this