Tillid, følelser og data i kompetenceudviklingsforløb

Marie-Louise Bjørn, Sune Bjørn Larsen, Micki Sonne Kaa Sunesen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I artiklen præsenteres ideer om, hvordan følelser kan indgå i betragtninger om, hvad data i det hele taget kan være. Med afsæt i et konkret aktionsforskningsprojekt på en specialskole giver artiklens forfattere eksempler på, hvordan de har arbejdet med data ud fra en forståelse, som også indebærer en sensitivitet over for de følelsesmæssige aspekter af både udviklingsarbejde og vidensskabelse. Denne dobbelte vægtning udspringer af den erkendelse som følger med en abduktiv tilgang til analyse. I denne analysetilgang ligger de vigtige erkendelser og dermed mulige nye viden i bruddet med det kendte og etablerede. Dette brud medfører følelsesmæssige registreringer (fx ubehagelige følelser af usikkerhed og tvivl eller følelser af glæde og begejstring); noget, som bør tildeles langt mere vægt og opmærksomhed i arbejdet med data, end der på nuværende tidspunkt ser ud til at være tradition for. Bjørn, Larsen og Sunesen reflekterer således i artiklen over de følelsesmæssige aspekter af arbejdet med data i kompetenceudviklingsforløb og viser, hvordan en sådan orientering kan bidrage til nuancerede forståelser af, hvad den lokale kompetenceudvikling i det hele taget kan omhandle.
Original languageDanish
Article number119
JournalKognition & Paedagogik
Volume31
Issue number119
Pages (from-to)18-28
Number of pages10
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - Mar 2021

Cite this