Til Studienævnet for Humbach angående sprogproblemer ifm. eksamensopgaver i Tekst og tegn ES 2012

Hans Ulrik Rosengaard, Peter Juul Nielsen

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

  Abstract

  Rapporten evaluerer førsteårsstuderendes skrivefærdigheder på baggrund af eksamensopgaven i kurset Tekst & Tegn (efterår 2013) med fokus på alvorlige problemer med tekstopbygning og overholdelse af den skriftsproglige norm. Kernen i rapporten er en oversigt over fejltyper med belæg fra opgavebesvarelserne, fra stave- og tegnsætningsfejl over grammatiske og fraseologiske fejl til kohæsionsfejl og andre overordnede problemer med tekstdannelse. Rapporten afsluttes med en indstilling om oprettelse af et skrivecenter på Roskilde Universitet, og der argumenteres for at et sådant center ville kunne afhjælpe de skriftsproglige problemer.
  Original languageDanish
  Publication date7 Feb 2013
  Number of pages6
  Finished07/02/2013
  Publication statusPublished - 7 Feb 2013

  Cite this